top of page
do logo gold

הרשמה מותנית בתשלום מראש |  מספר המקומות מוגבל 

מסע של 90 דקות (ללא הפסקה) בו תתנתקי מהסביבה ותצללי לריקוד הפרטי שלך. אני אעזור לך להעלות קצב, להניע ולחמם, לפרק ולשחרר.

*בסילו הוד השרון אין מרחב מוגן 

100 ₪ לכניסה אחת

תודה רבה ונתראה על הרחבה !

 180 ש"ח לכרטיס זוגי לאותו ארוע

תודה רבה ונתראה על הרחבה !

TurnOn | TuneIn | DanceOut

מסע של 90 דקות (ללא הפסקה) בו תתנתקי מהסביבה ותצללי לריקוד הפרטי שלך. אני אעזור לך להעלות קצב, להניע ולחמם, לפרק ולשחרר.

דמייני את עצמך בבגדים נוחים, יחפה , הצלילים  מתחילים לחדור לגוף ולהרטיט את הנימים, לאט לאט.
אני מנחה חימום . אנחנו מתחברות לנשימה , מעלות קצב , מתקשרות בשפת התנועה, משחררות ופורצות בריקוד חופשי.
כל אחת בהובלת הגוף והקצב הפנימי שלה, נעוף ונזיע ללא הפסקה, למקצבים מגוונים בפסקול מדויק ועדכני.
בסיום אני מובילה לנחיתה רכה, מתיחות ודמיון מודרך. 

 

Turn On  | נניע בנשימות וחימום.   תנועות מוכרות שנעים לזוז איתן. נתן לקצב לעלות, נתחבר לשמחה.
Tune In | נתכוונן לקצב ולתנועה. נלמד מספר צעדי בסיס לחיזוק והעשרת שפת הריקוד שלנו.  
Dance Out | נרקוד הכל החוצה, ללא הפסקה. ריקוד חופשי אנרגטי כמו במסיבה , מתחברות לקצב הפנימי.

Chillin | מתיחות ודמיון מודרך.

bottom of page