DANCEOUT-1.jpg
LOGO DO.png
מסע של 60 דקות (ללא הפסקה) בו תתנתקי מהסביבה ותצללי לריקוד הפרטי שלך. אני אעזור לך להעלות קצב, להניע ולחמם, לפרק ולשחרר.
דמייני את עצמך באויר הפתוח, הצלילים (מהאוזניות) מתחילים לחדור לגוף ולהרטיט את הנימים, לאט לאט.
אני מנחה חימום . אנחנו מתחברות לנשימה , מעלות קצב 
ופורצות בריקוד חופשי.
כל אחת בהובלת הגוף והקצב הפנימי שלה, נעוף ונזיע למקצבים מגוונים בפסקול מדוייק ועדכני.
TURN ON | TUNE IN | DANCE OUT
מפגשים באוויר הפתוח, פארק הירקון/הדר יוסף.
מיקום מדויק יימסר לנרשמות.

ימי ראשון  19:30-20:45

ימי רביעי  19:30-20:45

הרשמה מותנית בתשלום מראש |  מספר המקומות מוגבל | השעור מתקיים עם אזניות