top of page
do logo 23.png

תנאי ביטול | DANCEOUT סדנת ריקוד חופשי

במידה והודעת על ביטול עד 3 ימים לפני האירוע, ינתן לך זיכוי המקנה לך השתתפות בסדנא עתידית, על בסיס מקום פנוי ברגע ההרשמה שלך לארוע. 
הודעת ביטול של פחות מ 3 ימים לפני האירוע תיחשב כ NO SHOW ולא תקנה זיכוי.
ניתן להעביר את הכרטיס למשתתפת אחרת.
בכל מקרה לא יבוצע החזר כספי. 

bottom of page